Fraktion

CDU

Vorsitz: Thomas Witkowski
Stellv. Vorsitz: Herbert Frank